כתובת: דרך השלום 15, באר שבע|טלפון: 08-6277296 |פקס: 08-6239071|דואר אלקטרוני: boazmor51@gmail.com
|הפוך לדף הבית|למועדפים|
«יוני 2020»
אבגדהוש
1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
עדכונים אחרונים
ריכוז רשימת הספרים לשנת תש"פ
לצפייה הקש כאן

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תיכון מקיף א´
גלישה נעימה


פגיעה מילולית של עובד הוראה בת

 
 
טיפול מערכת החינוך בפגיעה מילולית של עובד הוראה בתלמיד שאינה חייבת דיווח
(סט/6/ב)
 
 
תלונה ראשונה
 
 
 
יידוע המנהל
על כל מקרה של פגיעה מילולית של עובד הוראה בתלמיד שאינה חייבת דיווח יש ליידע את מנהל המוסד החינוכי חובת היידוע של המנהל חלה על כל עובד הוראה אליו מידע בדבר פגיעת עובד הוראה בתלמיד. תלמידים או הוריהם יפנו ישירות אל מנהל המוסד החינוכי כאשר יש בידיהם תלונה על פגיעה של עובד הוראה בתלמיד.
 
ניהול המקרה כאשר מנהל המוסד חשוד כפוגע
במקרה שמנהל המוסד הוא החשוד כפוגע, ימלא המפקח של המוסד החינוכי את מקומו של המנהל בכל תהליך הטיפול באירוע.
 
בירור פרטי המקרה
על המנהל לברר את פרטי המקרה עם התלמיד עצמו ועם עובד ההוראה שהתלונה נסבה עליו, עם כל אחד בנפרד, בנוכחות בעל תפקיד נוסף מביה"ס אין לערוך עימות בין התלמיד לעובד ההוראה.
 
יידוע הורי התלמיד הנפגע
אם הורי התלמיד הנפגע אינם יודעים על פגיעת עובד ההוראה בילדם, על המנהל ליידע אותם על אודותיה. אם התלמיד מלגה התנגדות ליידוע הוריו יש לבחון את מניעיו ולהיוועץ ביועץ, בפסיכולוג או בפקיד הסעד.
 
דרישה לפעולה מתקנת
כאשר מנהל המוסד החינוכי מתרשם כי אכן אירעה הפגיעה בתלמיד, עליו לדאוג שעובד ההוראה הפוגע יבצע פעילות מתקנת כגון התנצלות בעל פה או בכתב או התנצלות פומבית, שיחה או הבהרה שהפגיעה לא תישנה. מטרת הפעולה המתקנת היא לשפר את מערכת היחסים בין עובד ההוראה לתלמיד.
אם מנהל המוסד מתרשם כי מקורה של הפגיעה באי הבנה בפרשנות שונה של המציאות וכד', עליו לפעול לשיפור מערכת היחסים בין עובד ההוראה לתלמיד ולפתיחת "דף חדש" בקשר ביניהם.
 
תלונה חוזרת
כאשר מדובר בתלונה חוזרת על עובד הוראה שפגע בתלמיד, גם אם התלונה הגיעה מתלמיד אחר, יש לחזור על כל השלבים שצוינו לעיל ובנוסף לנקוט בצעדים אלו :
 
 
 
 
 
 
 
 
יידוע המפקח
כאשר מדובר בתלונה חוזרת של עובד הוראה שפגע בתלמיד, ומנהל ביה"ס מתרשם כי אכן הייתה פגיעה בתלמיד, עליו ליידע את המפקח
 
שיחת בירור בין המפקח למורה הפוגע
מפקח המוסד החינוכי יזמן את עובד ההוראה לשיחה על אירוע הפגיעה, ובה ימסור את גרסתו לאירוע. גרסה זו תימסר באותו מעמד גם בכתב.
המפקח יתריע בפני המורה בעל פה ובכתב כי מדובר בתלונה חוזרת וכי עליו לפעול לשינוי התנהגותו. העתק המכתב יתויק בתיק האישי של המורה.
אם ידוע על מעורבות המשטרה במקרה, על המפקח להיוועץ במשטרה ועם הממונה על הפרט במרד בשאלת קיום הפגישה.
 
פעולות מתקנות, ובכלל זה הפרדה בין עובד ההוראה לתלמיד הנפגע
על מפקח ביה"ס, בשיתוף עם מנהל המוסד החינוכי, לקבוע פעולות מתקנות ומסייעות כמענה אפשרי לפגיעה, כגון קבלת סיוע מגורם מקצועי, הפרדה בין עובד ההוראה לתלמיד הנפגע (ראה 1.8.13) או כל מענה אחר המתאים לאופי הפגיעה והמעוגן בנהלים.
 
תלונה שלישית ומעלה – ראה בחוזר זה (ובחוזר תש"ע/1)
 
(עיין גם בחוזר מנכ"ל תש"ע/1 (א), תשע/3 (א), המעדכן את נהלי משמעת ואירוע אלימות)
 
אלימות הורים
(ה"ק סא / 4 (ג) ) סעיף 2/12
א.        יש לנסות להרגיע את האווירה ולאפשר פגישה מוקדמת ככל האפשר עם המחנך, עם הפסיכולוג, עם היועץ עם המפקח ועם המנהל, בהתאם לבקשת ההורה ובהתאם לצרכים.
ב.         יש לדאוג שהשיחה תתקיים באווירה עניינית.
ג.         מומלץ להדריך מורים לגבי דרכים לניהול דיאלוג עם הורים.
ד.         אין להעניש ילד בגלל התנהגות לא נאותה של הוריו.
ה.        בכל מקרה שההורה תוקף או מאיים לתקוף תלמידים או חברי צוות תוגש נגדו תלונה למשטרה כחוק.
 
אלימות מורים ובעלי תפקידים אחרים במוסד החינוכי
ה"ק סא/4 (ג) סעיף 2.13
להתנהגותו של המורה יש השפעה רבה על חינוך התלמידים. מצופה מהמורה שיחנך
באמצעות דוגמא אישית, ועל כן יש לראות בחומרה התנהגויות אלימות של מורים
כלפי תלמידים, אי אפשר להדביר את האלימות במערכת החינוך, לעקור אותה
מהשורש, כל עוד מתמקדים בפיתוח אמצעים לטיפול בתלמידים בלבד. למניעה
ראשונית יש להפנות את הזרקור בראש והראשונה כלפי האחראים להתפתחותה
התקינה של המערכת, הלוא הם המבוגרים – המחנכים. לפיכך יש לנקוט את
הצעדים הבאים :
 
 
 
 
 
 
 
א.        כל תלונה על אלימות מורים נגד תלמידים תטופל מיידית על ידי מנהל ביה"ס.
ב.         תינתן למורה הזכות לפרוס את טענותיו, להציג את גרסתו ואת מניעיו להוכיח את חפותו.
ג.         במקרים שבהם חלה חובת דיווח על פי החוק יש לנהוג על פי סעיף 368 ד' (ד) לחוק הפלילי : "נעברה בקטין בחוסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עברת מין או עברה של גרימת חבלה חמורה או התעללות, חובה על המנהל או על איש צוות במקום כאמור לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים". נוסף על חובת הדיווח על פי החוק ידווח המנהל למשטרה על מקרי אלימות חמורים אחרים.
ד.         בכל מקרה שיוחלט על פנייה למשטרה יש להודיע על כך למורה ולפיקוח בכפיפות למגבלות החקירה, על פי הוראת המשטרה.
ה.        על כל מקרה של אלימות מורים נגד תלמידים ידווח מנהל ביה"ס למפקח, למנהל המחוז ולממונה על החינוך, הוראה ופרט באגף כח אדם בהוראה.
ו.         בכל מקרה של אלימות נגד תלמיד על המנהל להודיע על כך מיד להורים בעל פה ובכתב. הורי התלמיד הנתקף ייודעו גם על ההחלטות של ביה"ס.
ז.         כל ההליכים חייבים להיות מתועדים, כולל תאריך, תיאור האירוע ודרך הטיפול בו.
ח.        במקרים חמורים יועברו המקרים לידיעתו של מנכ"ל המשרד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(עיין גם בחוזרי מנכ"ל תשע/1/א, המעדכן את נהלי משמעת ואירועי אלימות)
 
פגיעה מילולית/פיזית של תלמיד במורה
 
להלן הצעדים שיש לנקוט במקרה של פגיעה מילולית של תלמיד במורה :
 
*          אם הפגיעה נעשתה במסגרת המוסד החינוכי, יגיב עובד ההוראה במקום, בהתאם לכללים הנהוגים במוסד החינוכי ועל פי שיקול דעתו.
 
*          אם הפגיעה התרחשה מחוץ לתחום המוסד, יפעל עובד ההוראה על פי הנסיבות.
 
*          על עובד ההוראה שהופנתה אליו הפגיעה המילולית להעביר מסר חד משמעי לתלמיד הפוגע שהתנהגותו חורגת מן המקובל והיא בבחינת פריצת גבולות.
 
*          תיערך שיחת בירור עם התלמיד הפוגע מילולית. בשלב ראשון תיערך שיחה זו בין התלמיד לעובד ההוראה הנפגע ובהתאם לצורך תיערך שיחה נוספת בין התלמיד לבין בעל תפקיד נוסף (יועץ חינוכי, פסיכולוג חינוכי, רכז שכבה, מנהל המוסד).
 
*          הוריו של התלמיד הפוגע יידעו על הפגיעה המילולית ויוזמנו לשיחה במוסד החינוכי כדי למנוע הידרדרות לפגיעות חמורות יותר.
 
*          תישקל ענישה חינוכית על פי נסיבות העניין וחומרת הפגיעה.
 
*          התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי עובד ההוראה הנפגע.
 
*          במקרה של פגיעה מילולית חוזרת של אותו תלמיד, תישקלנה דרכי תגובה והרתעה נוספות על אלה שננקטו. תלמיד הפוגע מילולית זקוק גם להתערבות חינוכית ו/או טיפולית שתסייע לו לפתח מודעות לדפוסי התנהגות ולשנותם .
            (סד/7/א סעיף 2.4)
 
פגיעה (פיזית או מינית) של תלמיד בעובד הוראה – תינקטנה הפעולות הבאות :
 
*          עובד ההוראה הנפגע עצמו או עובד הוראה אחר הנמצא בקרבת מקום יפעלו להפסקה מיידית של הפגיעה.
 
*          התלמיד הפוגע יורחק לחדר המנהל.
 
*          עובד ההוראה הנפגע ידווח על הפגיעה למנהל המוסד החינוכי.
            המנהל יקיים שיחה עם עובד ההוראה לבירור פרטי המקרה.
 
*          מנהל המוסד החינוכי יקיים שיחת בירור עם התלמיד הפוגע לשמיעת גרסתו. לא יתקיים עימות בין התלמיד הפוגע לבין עובד ההוראה הנפגע.
 
 
 
 
 
 
 
*          המנהל יידע את המורים יידוע ראשוני, בכתב או בעל פה.
*          המנהל ידווח על האירוע למפקח על ביה"ס.
*          המנהל יזמן את הורי התלמיד הפוגע לשיחה עימו.
*          בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של התלמיד בעובד הוראה, יש לשקול אפשרות של השעיית התלמיד כתגובה מיידית. ההשעיה תתבצע על פי הנוהל המופיע בסעיף – 2.1 3 בחוזר הוראות הקבע סא4/(ג), תת-סעיף 3 2.3 ב' (עמ' 29 בחוזר). משך זמן ההשעיה תלוי במשתנים אלה :
            1.         חומרת הפגיעה.
            2.         מצבו האישי והמשפחתי של התלמיד.
            3.         גיל התלמיד.
            4          מידת הסיכון שיש בהשעיה להסלמה במצבו.
            סד/7/א 2.3.1
 
זימון הוועדה הבית ספרית
נוסף לתגובתו המיידית יזמן מנהל ביה"ס את הוועדה הבית ספרית לאלימות (על הוועדה ראה בחוזר שהוזכר לעיל, תת סעיף 1.5) לדיון בנושאים אלו :
א.        קביעת הטיפול המשמעתי בתלמיד.
ב.         בניית התוכנית החינוכית והאחראים לביצועה.
ג.         בניית תוכנית ההתערבות המערכתית במוסד החינוכי והאחראים לביצועה .
(סג/6/ב – ראה שם פרטים נוספים. סד/7/א סעיף 2.3.2
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(עיין גם בחוזרי מנכ"ל תש"ע/1 (א), המעדכן את נהלי משמעת ואירועי אלימות)
 
נוהל הטיפול באירועים המחייבים הפניה למשטרה
 
(ה"ק סא/4 (ג) ) סעיף 2.8.2
 
מבין מגוון תופעות האלימות העלולות להתרחש במוסד החינוכי או בסביבתו הקרובה יש תופעות המחייבות את התערבות המשטרה ובמקרים מסוימים התערבות של פקיד סעד, ויש מקרים שבהם שיתוף המשטרה נתון לשיקול דעתו של הצוות החינוכי בבית הספר.
 
להלן המקרים שבהם חובת דיווח למשטרה או לפקיד הסעד על פי החוק :
 
א.        גרימת חבלה חמורה לקטין במסגרת החינוכית (ר במקרים ה', ו', ז' , ח' המפורטים להלן)
ב.         עבירת מין בקטין במסגרת החינוכית (ראה במקרה ס בחוזר הנ"ל).
ג.         התעללות בקטין בבית הספר (ראה ה"ק סא6/ (א) ).
אי דיווח על עבירות אלו הוא עבירה שעונשה מאסר עד שישה חודשים.
 
להלן מקרים נוספים שמנהל ביה"ס או הגננת חייבים לדווח עליהם בעת
התרחשותם או מיד אחריה. לגבי תלמידים מעל גיל 12 הדיווח יהיה למשטרה,
ולגבי תלמיד מתחת לגיל 12, שאין עליו אחריות פלילית, או לגבי תלמיד בעל צרכים
מיוחדים שאין עליו אחריות פלילית, הדיווח יהיה או למשטרה או לפקיד הסעד, לפי
שיקול דעת המנהל ותוך בחינת השאלה אם התלמיד נמצא בסיכון :
 
א.           1.      השגת גבול על ידי זרים, נערים (מבוגרים, שלא מאוכלוסיית ביה"ס,
באופן המפריע לפעילות החינוכית השוטפת של המוסד החינוכי או תוך איומים בפגיעה בתלמידים או בצוות המוסד.
 
2.       השגת גבול של הורים באופן המפריע לפעילות החינוכית השוטפת שלח המוסד החינוכי או תוך איומים בפגיעה בתלמידים או בצוות המוסד, וזאת לאחר הודעה מתאימה של מנהל מוסד החינוך האוסרת עליהם להיכנס לתחומי המוסד.
 
ב.         פעולות של סחיטת "דמי חסות", כלומר גביית כסף או שווה כסף באיומים ובהבטחת חסות ושמירה, בין אם הדבר נעשה מחוץ לשטח ביה"ס או בתוכו.
 
ג.         עברות חמורות כגון פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה.
 
ד.         נשיאת מכשירים מסוכנים (אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו') וסירוב למסרם להנהלת ביה"ס.
 
ה.        מעשי אלימות או השחתת רכוש הנעשים תוך שימוש במכשירים ובחומרים מסוכנים.
 
 
 
 
 
 
 
ו.         תקיפה גופנית שבה תלמידים או אנשי צוות נפגעים או שגרם בה סיכון לשלומם.
 
ז.         אלימות הנעשית בהשפעת סמים ואלכוהול.
 
ח.        אלימות קבוצתית שבה אדם נפגע, או חשש לאלימות כזאת, בין אם מדובר בתלמידים או בקבוצות מעורבות של תלמידים ושל זרים.
 
ט.        פגיעה על רקע מיני בתלמיד או בתלמידה של ביה"ס בכפיפות לנאמר בחוזר הוראות הקבע תשס/2 (א), סעיף 2 – 1.2, "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים".
 
 
 
© כל הזכויות שמורות 2006 ל מקיף א´ באר שבע
קידום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט